บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านพระซอง จ. นครพนม กับวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

0
393 views

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม ภายหลังจากที่มีการประกาศมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 3 ทำให้มีหลาย ๆ กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่เปลี่ยนแปลงไป และในโอกาสที่มีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครพนมในหลายหมู่บ้านพ้นจากตำแหน่งไป เนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จังหวัดนครพนม จึงได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นเพื่อหาตัวแทนของประชาชนในชุมชนมาปฏิบัติหน้าที่ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง โดยหนึ่งในนั้นก็คือผู้ใหญ่บ้านบ้านพระซอง หมู่ที่ 2 อำเภอเรณูนคร ซึ่งหมดวาระไปตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 และได้มีการประกาศให้ผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก่อนหน้านี้

โดยในวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอนาแก ได้จัดการเลือกตั้งขึ้นที่บริเวณศาลาศูนย์สาธิตการตลาดบ้านพระซอง  หมู่ที่ 2 โดยมีการเตรียมสถานที่เหมือนเช่นทุกครั้งที่มีผ่านมา แต่ในครั้งนี้มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมากลายเป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่ทุกคนต้องปรับตัว เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังและลดความเสียงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ก็คือ มีการกำหนดระยะห่างจุดยืนของแต่ละคนในการลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง การเข้าสู่ช่องกาบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้ทั้งสำหรับประชาชนทั่วไปที่อยู่แต่ในพื้นที่ และผู้ที่มาจากจังหวัดเสี่ยงหรือผู้กักตัว และตำแหน่งของการหย่อนบัตรเลือกตั้ง ไปจนถึงตำแหน่งการนั่งของผู้สังเกตการณ์ที่สนใจในการเลือกตั้งในส่วนของประชาชนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ก็ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ทางเจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งได้

ซึ่งจากการสอบถามและสังเกตของผู้สื่อข่าวพบว่า ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์มีการเตรียมความพร้อมในการออกมายังพื้นที่สาธารณะเป็นอย่างดี มีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาทุกคน รวมถึงมีการวางแผนก่อนที่จะออกมาใช้สิทธิ์ เพราะรู้ว่ามีเวลาตั้งแต่ 8.00 – 15.00 น. จึงเลือกที่จะทยอยออกมาใช้สิทธิ์ เมื่อเลือกเสร็จก็จะเดินทางกลับทันที ไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะมีการพูดคุยกันอยู่ที่บริเวณจุดเลือกตั้ง โดยหลายคนเลือกที่จะมาอีกครั้งช่วงนับคะแนน ขณะที่หลายคนก็เลือกที่จะรอฟังการประกาศผลจากเจ้าหน้าที่เลยครั้งเดียว มีเพียงผู้สังเกตการณ์ของผู้ลงสมัครเท่านั้นที่อยู่ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา

ที่มา : https://region2.prd.go.th

แสดงความเห็น

comments