ผู้ว่าฯ นครพนม นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนทุกแห่งก่อนเปิดเทอม

0
337 views

นครพนม – วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ที่จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ ภายหลังที่รัฐบาลได้มีการประกาศให้เปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยในลงพื้นที่ในครั้งนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจังหวัดนครพนม ได้มีการแบ่งคณะตรวจติดตามออกเป็น 4 คณะด้วยกัน ประกอบไปด้วย คณะของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คณะของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 2 คณะ และคณะของ กอ.รมน.จังหวัดนครพนม

 ซึ่งทุกคณะที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้จะมีการแยกย้ายไปตามอำเภอต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อตรวจติดตามเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในการวางมาตรการตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าสถานศึกษา การเตรียมความพร้อมในการทำให้เด็กนักเรียนมีการเว้นระยะห่างในห้องเรียน นอกห้องเรียน และโรงอาหาร ซึ่งเดิมแต่ละห้องจะมีเด็กนักเรียนประมาณ 40 คน เมื่อจัดระเบียบการเว้นระยะห่างแล้ว จะทำให้เหลือเด็กนักเรียนประมาณ 20-25 คน ซึ่งประมาณครึ่งหนึ่งไม่สามารถใช้ห้องเรียนในเวลาเดียวกันกับเพื่อนได้ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยสามารถเลือกรูปแบบการสอนเป็นแบบทำพื้นที่ชั่วคราวในโรงเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนแบบคู่ขนานกัน หรือให้นักเรียนอีกจำนวนหนึ่งเรียนแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน หรือจะใช้วิธีผลัดกันมาเรียน ส่วนโรงอาหารก็ต้องจัดโต๊ะเว้นระยะห่างให้เด็กสลับเปลี่ยนกันเข้าโรงอาหาร ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมแต่ต้องยึดหลักการเว้นระยะห่างให้ดี รวมถึงมาตรการทำให้ทุกคนสวมหน้ากากตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน การจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์และการจัดระบบการล้างมือสำหรับทุกคน ตามมาด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกันบ่อยๆ การลดความแออัดของสถานที่เวลาจัดกิจกรรม ซึ่งโรงเรียนอาจจะต้องยกเลิกกิจกรรมบางอย่าง หรือถ้าจะจัดก็ต้องไม่ให้มีการแออัดมากเกินไป นอกจากนี้ยังมีการตรวจความพร้อมเกี่ยวกับมาตรการรองรับหากเด็กนักเรียนเกิดอาการเจ็บป่วย โดยเฉพาะการป่วยโควิด-19 และระบบช่วยเหลือนักเรียนหากไม่มีหน้ากากใช้เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสมาโรงเรียนได้ตามปกติเช่นคนอื่น ๆ

ที่มา : https://www.77kaoded.com

แสดงความเห็น

comments