ผู้หญิงชาวแสก เมืองนครพนม กำลังเต้นสาก

1
2,378 views

ผู้หญิงชาวแสก เมืองนครพนม กำลังเต้นสากในการต้อนรับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เมื่อคราวเสด็จตรวจราชการ เมื่อ พ.ศ. 2449 (ภาพจากหอจดหมายแห่งชาติ)

ที่มา : http://www.sujitwongthes.com/2011/09/weekly02092554/

แสดงความเห็น

comments