พระธาตุพนมวรมหาวิหาร

0
1,475 views

พระธาตุพนม

…นั่งพักมอง พระเจดีย์ สี่เหลี่ยมสูง
ดั่งยางยูง ดูสง่า เป็นราศรี
มีลวดลาย งดงาม อร่ามดี
ยอดเจดีย์ มีฉัตรทอง มองชื่นใจ…

…อัญชลี วันทา ข้าฯ ขอกราบ
กายลูกหยาบ ชำระจิต ให้ผ่องใส
บารมี ท่านคุ้มครอง ตลอดไป
จากสายใย ลูกพระธาตุ หลานพระธรรม…

จาก facebook คุณ : Kor Kai

แสดงความเห็น

comments