พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปบรรจุพระอุรังคธาตุในองค์พระธาตุพนมเมื่อวันที 23 มีนาคม พศ.2522

0
2,214 views

ในหลวง พระธาตุพนม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเเละสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปบรรจุพระอุรังคธาตุในองค์พระธาตุพนมเมื่อวันที 23 มีนาคม พศ.2522

ที่มา : http://bermudathai.blogspot.com

แสดงความเห็น

comments