พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว

3
5,794 views

กลายเป็นผู้นำหัวใจแกร่ง จากการจัดอันดับ 10 รายชื่อสุดยอดซีอีโอภาครัฐและเอกชนแห่งปี 2554 โดยเอแบคโพล ล่าสุดที่อันดับ 1 และ เป็นของ ผบ.ทบ. และผบ.ตร. ขณะที่อันดับที่ 3 ตกเป็นของ พล.ต.อ.อดุลย๋์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส.ด้วยคะแนนจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอี ด้วยคะแนน 53.0 เพราะเป็นสุดยอดผู้นำหัวใจแกร่ง กล้าหาญเสี่ยงชีวิต เป็นตำรวจในอุดมคติตัวจริง ไม่สร้างภาพ เป็นความหวังในการแก้ปัญหายาเสพติดในส้งคมไทย

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก อดุลย์ นามสกุล แสงสิงแก้ว

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กอู๋

วันที่เกิด : 8 เมษายน 2497

ถิ่นกำเนิด : อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประวัติครอบครัว :
– เป็นบุตรชายคนเดียว ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของนายอุดม และนางอัมรา แสงสิงแก้ว
– ภรรยาชื่อนางอรัญญา อรัณยกานนท์ (สมรส 4 มกราคม 2528)

การศึกษา :
– โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
– มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ที่โรงเรียนเทเวศร์ศึกษา
– มัธยมศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
– ประถมศึกษา โรงเรียนสุนทรวิจิตร
– โรงเรียนอนุบาลนครพนม

ตำแหน่งปัจจุบัน :
1 ตุลาคม 2554 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
16 พฤศจิกายน 2531 รองผู้กำกับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1
16 ธันวาคม 2532 รองผู้กำกับการ 2 กองบังคับการสนับสนุนตำรวจตระเวนชายแดน
5 มิถุนายน 2534 อาจารย์วิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ กองกำกับการ 2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
1 ตุลาคม 2534 อาจารย์วิชาทหารและการฝึก ภาควิชาทหารและการฝึก กองกำกับการ 2 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
2 ตุลาคม 2535 รองผู้บังคับการ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
16 เมษายน 2540 รองผู้บังคับการกองแผนงาน 2
2 ตุลาคม 2540 ผู้บังคับการกองแผนงาน 1
2 ตุลาคม 2541 ผู้บังคับการตำรวจจราจร
2 ตุลาคม 2543 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1 ตุลาคม 2545 รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
1 ตุลาคม 2547 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
30 มิถุนายน 2548 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
1 ตุลาคม 2549 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป.3) รับผิดชอบกำกับดูแลการบริหารราชการ สั่งการและปฏิบัติราชการแทนในการป้องกันและปราบปรามอาชกรรมของตำรวจภูธรภาค 9)(และควบตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9)
25 พฤศจิกายน 2552 ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
1 ตุลาคม 2553 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
1 ตุลาคม 2554 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ตำแหน่งอื่นๆ :
2 ธันวาคม 2545 คณะที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
21 กุมภาพันธ์ 2546 นายตำรวจราชสำนักเวร
22 กันยายน 2549 กรรมการข้าราชการตำรวจ
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
12 ธันวาคม 2549 กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
19 พฤศจิกายน 2551 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
17 มีนาคม 2552 กรรมการองค์การตลาด
21 กุมภาพันธ์ 2552 นายตำรวจราชสำนักเวร
19 มีนาคม 2553 นายตำรวจราชสำนักพิเศษ
1 ตุลาคม 2553 กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่ง
11 ตุลาคม 2554 กรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ยศหรือขั้น :
2 ตุลาคม 2540 พลตำรวจตรี
1 ตุลาคม 2547 พลตำรวจโท
2 พฤศจิกายน 2552 พลตำรวจเอก

เครื่องราช :
ปี 2526 รางวัลตำรวจดีเด่น
ปี 2527 คนไทยตัวอย่าง ของมูลนิธิธารน้ำใจ เพื่อนร่วมรุ่น :

นรต.29
1. พล.ต.ท.วัชพล ประสารราชกิจ
2. พล.ต.ท.พิจาร จิตติรัตน์
3. พล.ต.ต.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
4. พล.ต.ต.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์

วปอ.42
1. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
2. พล.ท.ขวัญชาติ กล้าหาญ

อ้างอิง : http://www.thairath.co.th/people/view/pol/7976

แสดงความเห็น

comments

3 COMMENTS

  1. ขอแสดงความยินดีกับท่านอย่างยิ่งครับ รางวัลแห่งความดีย่อมดปี่ยมด้วยคุณค่าสำหรับคนดีครับท่าน