ภาพสาวผู้ไทเรณูนคร ถ่าย ณ วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม

1
6,001 views

สาวนครพนม

ท่ามกลางเสาสีทองรายเรียงรอบ

เสื้อฟ้าครามดูโดดเด่น คลิบแดงฉูดฉาดชัดแจ้ง เบี่ยงสไบขาวงามสะอาดตา …

แต่มิอาจกลบรอยยิ้มหวานบนใบหน้าอันอิ่มเอิบ ของสาวผู้ไทเรณูนครสองนางนี้

ภาพสาวผู้ไทเรณูนคร ถ่าย ณ วัดพระธาตุเรณู อ.เรณูนคร จ.นครพนม เมื่อ 11 เม.ย. 55

ที่มา จาก facebook คุณ : Adul Tanthakosai

แสดงความเห็น

comments