สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จนมัสการพระธาตุพนม ประทับแรมในบริเวณวัดพระธาตุพนม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2449

0
3,383 views

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จนมัสการพระธาตุพนม

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จนมัสการพระธาตุพนม
ประทับแรมในบริเวณวัดพระธาตุพนม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2449

ที่มา จาก facebook คุณ : Kosin Nittayakom

แสดงความเห็น

comments