(แถวหน้า) หลวงวิวิธสุรการ นายอำเภอมุกดาหาร พระพนมนครานุรักษ์ ข้าหลวงประจำจังหวัดนครพนม หลวงพิทักษ์พนมเขต นายอำเภอธาตุพนม

0
4,083 views

ภาพเก่า นครพนม

(แถวหน้า) หลวงวิวิธสุรการ นายอำเภอมุกดาหาร พระพนมนครานุรักษ์ ข้าหลวงประจำจังหวัดนครพนม
หลวงพิทักษ์พนมเขต นายอำเภอธาตุพนม
พ.ศ.2475

ที่มา จาก facebook คุณ สหพันธ์ศิษย์ วัดพระธาตุพนม

แสดงความเห็น

comments