แม่น้ำโขงกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยน

0
2,327 views

ผลงานการประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี 8 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1
เรื่อง 01 แม่น้ำโขงกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนนค­รพนม
ทีม Fake Smile
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วัชระ สุตะโคตร และ อ.คงฤทธิ์ รีวงษ์

ที่มา จาก facebook คุณ : Watchara Sutakot

แสดงความเห็น

comments