แสงตะเกียงที่ริบหรี่ หากมีเพียงแสงเดียวก็ไม่สว่างไสว ไร้ความหมาย แต่หากนำมาเรียงร้อยอย่างมีระเบียบ แสงตะเกียงเหล่านั้นก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้แทนคำพูดนับล้านคำ

0
2,002 views

เรือไฟ นครพนม

แสงตะเกียงที่ริบหรี่ หากมีเพียงแสงเดียวก็ไม่สว่างไสว ไร้ความหมาย

แต่หากนำมาเรียงร้อยอย่างมีระเบียบ แบบแผน

แสงตะเกียงเหล่านั้นก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวได้แทนคำพูดนับล้านคำ

ภาพสวยๆ จาก คุณ : Yai Nkp

แสดงความเห็น

comments