จิตอาสาฯ 904 วปร.นครพนม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำนุบำรุงพระศาสนา บูรณะวัดพระธาตุโพนสวรรค์

0
392 views

วันที่ 18 ตุลาคม 2562  ที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีนำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. รวม 720 คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุโพนสวรรค์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการทาสีรอบองค์พระธาตุ ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ทำความสะอาดห้องน้ำและพื้นที่โดยรอบวัด รวมถึงการซ่อมแซมทางเดินวัด

โดยวัดพระธาตุโพนสวรรค์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 บ้านโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ มีองค์พระธาตุโพนสวรรค์ตั้งเด่นเป็นสง่าให้ผู้ที่ผ่านไปมา ได้กราบไหว้บูชาตามความศรัทธาและความผูกพันที่มีต่อพระพุทธศาสนา โดยพระธาตุโพนสวรรค์ถูกสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาที่ชาวโพนสวรรค์และพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดนครพนมและจังหวัดข้างเคียง ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เป็นกฐินสามัคคีทอดถวาย มีแบบแปลนโครงสร้างเป็นศิลปะอีสานที่สื่อความหมายตามชื่ออำเภอ คือคำว่า โพนและคำว่าสวรรค์ ซึ่งเมื่อนำมารวมกันหมายถึงที่ราบสูงที่เป็นที่อยู่ของเทวดา โดยส่วนยอดได้นำแบบมาจากพระธาตุพนม ส่วนด้านล่างฐานมีการยกพื้นสูงเพื่อให้องค์พระธาตุลอยเด่นสวยงาม และมีลวดลายพุทธประวัติอยู่รอบองค์พระธาตุ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาให้ผู้ที่มากราบไหว้ได้เรียนรู้และศึกษา

ภาพ/ข่าว/ทินกร เพชรดี /ส.ปชส.นครพนม

แสดงความเห็น

comments