ต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม

0
6,679 views

ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นกันเกรา (Fagraea fragrans Roxb) ลักษณะต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 – 25 เมตร เปลือกสีน้าตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึกไม่เป็นระเบียบ ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม แผ่นใบรูปมนขนาดกว้าง 2.5 – 3.5เซนติเมตร ยาว 8 – 11เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือยาวเรียว ฐานใบแหลม โคนมน ใบเขียวมันวาว มีทรง
พุ่งเป็นทรงฉัตรแหลมสวยงาม ดอก เริ่มบานสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอมผลกลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร สีส้มแล้วเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเลือดนกเมื่อแก่เต็มที่ มีเมล็ดขนาดเล็กเป็นจ้านวนมากนิเวศวิทยาขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณชื้น และตามที่ต่ำ ที่ชื้นแฉะใกล้น้า ทั่วทุกภาค ของประเทศไทย
ออกดอกในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน เป็นผล ในเดือนมิถุนายน -กรกฎาคมขยายพันธุ์ โดยเมล็ด

ขอขอบพระคุณข้อมูล จาก : http://www.nakhonphanom.go.th

แสดงความเห็น

comments