พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวร่วมบูรณะพระธาตุท่าอุเทน

0
990 views

นครพนม – พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวร่วมใจบูรณะองค์พระธาตุและยอดฉัตรพระธาตุท่าอุเทน หลังมีอายุเก่าแก่กว่า 105 ปี เผยยอดฉัตรใช้ทองคำหุ้มทั้งสิ้นกว่า 18 กิโลกรัม ชี้ใช้รูปแบบเดิม หวังอนุรักษ์พุทธศิลป์ดั้งเดิม

พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย-ลาว ร่วมกันบูรณะองค์พระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม


วันนี้ (4 พ.ย. 60) ที่วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พุทธศาสนิกชนไทย-ลาวจำนวนมากร่วมใจบูรณะยอดฉัตรและองค์พระธาตุท่าอุเทน เน้นการออกแบบตามโครงเดิมเพื่ออนุรักษ์พุทธศิลป์แบบดั้งเดิมตามสถาปัตยกรรมไทย โดยยอดฉัตรมีความสูง 4.50 เมตร ด้วยการนำทองคำหุ้มยอดฉัตรทั้ง 5 ชั้น จนถึงยอดบนสุดซึ่งเป็นรูปทรงดอกบัว ใช้ทองคำทั้งสิ้น 18 กิโลกรัม ฝังเพชรแท้ยอดฉัตรบนสุดทรงดอกบัว 

สำหรับพระธาตุท่าอุเทน คือพระพุทธสารีริกธาตุเจดีย์ที่สำคัญที่ประชาชนสองแผ่นดินไทย-ลาวเคารพศรัทธา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่วัดพระธาตุท่าอุเทนถนนศรีเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม อยู่ตรงข้ามเมืองปากพูน ปัจจุบันคือเมืองหินบูน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระธาตุท่าอุเทนบรรจุพระพุทธสารีริกธาตุ ก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2454 โดยการนำของ “พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน” พระอริยสงฆ์ที่คนไทยและลาวเคารพศรัทธา

พระธาตุท่าอุเทนก่อด้วยอิฐถือปูน ฐานกว้าง 11.5 เมตร สูง 66 เมตร 3 ชั้น ชั้นแรกทำเป็นอุโมงค์เพื่อบรรจุสิ่งของมีค่าต่างๆ ชั้นที่สองต่อคร่อมอุโมงค์เป็นเจดีย์ ชั้นที่สาม คือเจดีย์ที่เห็น ปัจจุบันพระธาตุท่าอุเทนมีอายุกว่า 105 ปี องค์พระธาตุเสื่อมโทรมตามกาลเวลา จึงได้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุท่าอุเทน เริ่มบูรณะมาตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2560

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments