ยอดผู้สูงวัยนครพนมพุ่ง 12.5% สสจ.เร่งปรับหลักสูตร ร.ร.ผู้สูงอายุรับมือ

0
738 views

นครพนม – เผยจังหวัดนครพนมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ยอดผู้สูงวัยทะลุถึงร้อยละ 12.5 และเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ด้าน สสจ.เดินหน้าปรับหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุรับมือปัญหาที่จะตามมา โดยเน้นการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เน้นสอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ

นายแพทย์ จรัญ จันทมัตตุการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดนครพนมได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยขณะนี้มีจำนวนผู้สูงอายุจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 12.45 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด และเพื่อพัฒนาระบบการบริการด้านสุขภาพให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ 

รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้สูงอายุทุกคนให้เป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมจึงได้จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมขึ้นเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 60 ที่ผ่านมา 

การจัดประชุมดังกล่าวเป็นการสร้างความเข้าใจให้ผู้รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ตลอดจนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และประธานชมรมผู้สูงอายุจากทุกอำเภอ รวม 80 คน ได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัย 

ตามแผนงานโครงการจะต้องทำให้ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพและสวัสดิการสังคม โดยมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย

สำหรับโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมนั้นจะเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะเข้ามามีบทบาทในการสร้างและส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้สูงอายุติดสังคมในชุมชนสามารถพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพของตนเองในชีวิตประจำวัน ทั้งยังสร้างให้ผู้สูงอายุทุกคนได้มองเห็นถึงคุณค่าในตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยโรงเรียนผู้สูงอายุจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีการสอดแทรกองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการสังคม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างรายได้ให้เกิดแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีความหลากหลายและตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุ

ที่มา : https://mgronline.com

แสดงความเห็น

comments