ไทย-ลาว ร่วมปั่นจักรยาน เฉลิมพระเกียรติวันแม่ รำลึก 42 ปี ธาตุพนมล้ม

0
1,840 views

นักปั่นไทย-ลาว กว่า 300 คัน ร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และรำลึก 42 ปี เหตุการณ์องค์พระธาตุพนมล้ม เมื่อปี 2518 …

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน กลุ่มสมาชิกชมรมปั่นจักรยานนครพนม และประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี อีกทั้งเป็นการน้อมจิตถวายเป็นพุทธบูชา รำลึกครบรอบ 42 ปี เหตุการณ์องค์พระธาตุพนมล้ม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติความเป็นมา และความสำคัญขององค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

โดยภายในได้บรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ให้เป็นที่สักการบูชา จากอดีตมาถึงปัจจุบัน อายุเก่าแก่กว่า 2,300 ปี พร้อมสนับสนุนส่งเสริม ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันให้องค์พระธาตุพนม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการเสนอต่อ ยูเอ็น เป็นที่เรียบร้อย รอการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียน ในระยะเวลา 1 ปี

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปั่นจักรยาน ระยะทางกว่า 60 กิโลเมตร จากตัวเมืองนครพนม มุ่งหน้าไปตามถนน นครพนม-ธาตุพนม จนถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตลอดเส้นทางจะมีกิจกรรมเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมถึงร่วมบริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา รำลึกเหตุการณ์พระธาตุพนมล้ม โดยถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่จัดขึ้นทุกปี

ส่วนในปีนี้มีบรรดา นักปั่นจักรยาน ทั้งไทย และ สปป.ลาว ร่วมกว่า 300 คัน ซึ่งในจุดสุดท้ายที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม จะได้ร่วมกันทำบุญถวายเป็นพุทธบูชาองค์พระธาตุพนม และน้องจิตอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอดลบันดาลให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน.

ที่มา : https://www.thairath.co.th

แสดงความเห็น

comments